-15%

Тебсем 025 ФС

Шарда
100 - 120л/ 100 кг семе
Туба 20л
л.
204,00 лв. / бр. ( 10,20 лв. / л. ) 12,00 лв. / бр. /без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 20 .

Сравни
Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

office@agrogreen.bg

Характеристики на прокукта:

Тебсем 025 ФС е фунгицид със системно действие, предназначен за предпосевно третиране на семена на зърнено-житни култури.Действието му се изразява в унищожаване на спорите на различните патогени,пренасяни по семената,обвивката им,вътре в тях или в почвата.

Активно вещество:

тебуконазол – 25г/л 

Вид на формулацията:

концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

За условията на Република България Тебсем 025 ФС е одобрен за употреба както следва:

Култура

Доза

Количество работен разтвор

Пшеница, тритикале

Мазна главня по пшеница (Tilletia tritici)

(120) мл/100 кг семена

0,5-0,55л/100 кг семена

Праховита главня по пшеница (U. tritici)

Стъблена главня по пшеницата (Urocystis tritici)

Ечемик

Покрита главня по ечемика (Ustilago hordei)

120мл/100 кг семена

0,5-0,55л/100 кг семена

Праховита главня по ечемик (U. nuda)

Ленточна болест по ечемика (Phyrenophora graminea)

Овес

Праховита главня по овес (U.avena),

120мл/100 кг семена

0,5-0,55л/100 кг семена

Пшеница, тритикале, ечемик, овес

Septoria spр.

120 мл/100 кг семена

0,5-0,55л/100 кг семена

Fusarium spp.

Момент на приложение: зима/пролет; третиране на семена за посев,  (ВВСН 00) сухи семена.

Максимален брой приложения: 1

Техника на приложение: специализирана техника за третиране на семена

Карантинен срок (минимален интервал преди прибиране на реколтата): не е приложимо.

При сеитба на третирани семена да не попада повече от 10 мл продукт/ декар.

Препоръки за употреба, свързани с добрата селскостопанска практика:

  1. Да се третират само добре почистени семена за посев.

  2. Препоръчително е,  третирането да се извърши  непосредствено преди засяването.

  3. Третираните семена трябва да бъдат равномерно покрити с разтвора.

  4. Да не се третира зърно за посев с влажност над 16 % или зърно, което преди това е третирано с друго средство.

  5. Третираните семена,  да се съхраняват в прохладен, сух и добре вентилиран  склад.

  6. Ако настъпи необходимост от съхраняване на зърното за посев до следващия сезон,  преди засяването следва да се провери кълняемост на зърното.

Третираните семена да се използват само за посев.

Третираните семена да не се използват за консумация от хора или фураж за животни.

ПРОМО КОД

Подобни продукти