Капетан

Шарда
188г/дка
Пакет 1кг
кг.
18,00 лв. / кг.
/без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 1 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

[email protected]

Характеристика на продукта:

Капетан е контактен фунгицид с предпазно действие срещу причинителите на обикновени мани, сиво гниене, алтернария и струпясване. При третиране на растенията с Капетан активното вещество (каптан) се свързва със сероводородните съединения в клетките на гъбите и възпрепятства нормалното клетъчно делене. Преустановява се кълняемостта на патогенните спори. Област на приложение на продукта: Капетан е фунгицид с контактно действие, предназначен за превантивно пръскане на ябълки, круши, дюли, мушмули .

Активно вещество

800 г/кг фолпет; каптан

Формулация и състав

Вододиспергируеми гранули (ВДГ)

Карантинен срок

20 дни

Категория на употреба

Втора професионална

За условията на Република България Капетан е одобрен за употреба както следва:

Ябълки и круши

за контрол на струпясване (Venturia spp.), антракноза (Gleosporium spp.), късно кафяво гниене по плодовете (Monilia fructigena), нектриален рак (Nectria galligena) и Stemphylium vesicarium (само по круша), в доза 188 г продукт/дка.

Прилага се от фенофаза на развитие на културата ВВСН 51 – „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци“.

Максимален брой приложения на година: 7

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Дюли, мушмули, круши

за контрол на късно кафяво гниене (Monilinia fructigena), при дюли за контрол на загиване (мумифициране) завръзите на дюлята (Monilinia cydoniae), в доза 188 г продукт/дка.

Прилага се от фенофаза на развитие на културата ВВСН 51 – „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци“.

Максимален брой приложения на година: 7

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Круши

за контрол на струпясване (Venturia pyrina), в доза 188 г продукт/дка.

Прилага се във фенофази на развитие на културата ВВСН 99-50 – от „продукцията е прибрана“ до „набъбване на неразцъфналите пъпки: люспите на пъпките са удължени със светло оцветени участъци“.

Максимален брой приложения във фенофази на развитие на културата ВВСН 99-50: 2

Дюли и мушмули

за контрол на късно кафяво гниене (Monilinia fructigena), в доза 188 г продукт/дка.

Прилага се във фенофази на развитие на културата ВВСН 99-00 – от „продукцията е прибрана“ до „покой“.

Максимален брой приложения във фенофази на развитие на културата ВВСН 99-00: 2

Внимание:

  • Максималното количество продукт на култура за вегетационен период е 1316 г продукт/дка.
  • При ябълки, круши, дюли, мушмули, круши наши максималният брой приложения на година на култура с включени всички употреби (основни, минимални) е 7.
  • Количество вода за всички употреби: 100-150 л/дка.
  • Техника на приложение за всички употреби: Конвенционална наземна техника
  • Пръскайте когато няма вятър.

 

Смесимост на продукта:

КАПЕТАН трябва да се използва самостоятелно.

Фитотоксичност:

КАПЕТАН прилаган при ябълки в препоръчаната доза 188 г продукт/дка (150,4 г.а.в./дка) не води до проява на фитотоксичност.

Резистентност:

За да намалите появата на устойчивост у патогените, се препоръчва използването на фунгициди с различен механизъм на действие в схемата за борба.

Подобни продукти