Максим Стар

Синджента
0,150 л/дка
Туба 5л.
32,00 лв. / бр.
/без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+
Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

[email protected]

Характеристики на продукта:
Максим Стар е фунгицид с два различни механизма на действие и елиминиране на риска от създаване на резистентност.Предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

Активно вещество:

6,25 г/л Ципроконазол
18,75 г/л Флудиокцонил 

Формулация:

суспензионен концентрат за третиране на семена

Карантинен срок:

не се изисква

Категория за употреба:

Първа професионална

За условията на Република България Максим Стар е одобрен за употреба, както следва:

Култура

Доза на употреба, вредител

Слънчоглед и царевица

300 мл/дка едно приложение, внесен преди сеитба на културите .

Слънчоглед

400 мл/дка едно приложение,  внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, във фенофаза „физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80% сухо вещество”.

Овощни градини, стърнища, свободни площи

400-1200 мл/дка едно приложение, внася се при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж).

Смесимост с други ПРЗ:
Протектор 6 ФС да не се смесва с други препарати, съдържащи органични разтворители.

Подобни продукти