Рикали

Адама
0,100 л/дка
Туба 5л.
л.
226,50 лв. / бр. ( 45,30 лв. / л. ) /без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 5 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

[email protected]

Характеристики на продукта:

Рикали е двукомпонентен, широкоспектърен системен фунгицид с предпазно, системно и лечебно действие.Нов клас растителна защита за новата генетика. Рикали е комбинация от две активни вещества представители на групитетриазоли и карбоксамиди(SDHIинхибитори).Активните вещества на Рикали се допълват взаимно и имат изключително широк спектър на действие: Изопиразам действа като има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Рикали се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията. 

Рикали притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие. Като представител на SDHIфунгицидите,изопиразам е и с действие срещу септория и по този начин е идеалният „градивен елемент“ за успеха.

Ципроконазол е системно разпространяващ се триазол и по този начин се осигурява пълна защита. Със своята надеждно действие срещу комплекса гъбни заболявания по листата, стъблото и класа, Рикали е идеалният фунгицид в пшеница и ечемик.Има уникална мобилност,дори и в новия припаст.Подсигурява по-добро усвояване на водата и хранителните вещества.Ясно изразен „зелен ефект“,добро озърняване на класовете,добро преодоляване на стрековите фактори (абиотичен ефект).

Активно вещество:

Изопиразам 125 г/л + Ципроконазол 80 г/л

Вид на формулацията: 

Суспензионен концентрат (СК)

Карантинен срок:

Покрива се от вег.срок на културата

Категория на употреба:

Втора

 

За условията на Република България Рикали е одобрен за употреба, както следва:

Приложен върху житните растения Рикали бързо се абсорбира от зелените растителни части (листа, стъбла, класове) и се транспортира във възходяща посока по ксилема. Ципроконазол и Изопиразам инхибират биосинтеза на ергостероли ензимаSDHI-сукцинат дехидрогеназатав клетките на патогенните гъби, като блокират образуването наклетъчна стена.  Растежът нагъбата спира и ефективно се предотвратяванова инфекцияи/илинова „инвазия”в тъканите на растението гостоприемник.Двукомпонентната фунгицидна комбинация Рикали има принципно различен физиологичен ефект от този на стробилуриновите фунгициди.

Пшеница и Ечемик:

100 мл/дкасрещу септориози (Septoria ssp.), ранен листен пригор (Septoriа tritici), пролетен листен пригор (Septoriа avenae f. sp. triticea) и петносване на класовете (Septoriа nodorum). Едно третиране от фенофаза „край на братене” до фенофаза „фаза на флаговия лист” (BBCH31-69)

100 мл/дкасрещу кафява листна ръжда (Puccinia recondite;Hordei). Едно третиране от фенофаза „трети възел” до фенофаза „край изкласяване“ (BBCH 30-59).

100 мл/дкасрещу брашнеста мана (Erysiphe graminis f.sp. tritici). Две  третирания в интервал от 14 дни. Първо третиране от фенофаза „първи възел” до фенофаза „втори възел“ (BBCH 31-69). Второ третиране от фенофаза „видими първи осили“ до фенофаза „половината от класа отворен“ (BBCH 49-55).

100мл/дка срещу мрежести петна (Pyrenophora tere), листен пригор(Rhynchosporium secalis) BBCH 31-59.

Подобни продукти