Мустанг

Кортева
0.040 - 0.080 л/дка
Туба 5л
л.
128,75 лв. / бр. ( 25,75 лв. / л. ) /без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 5 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 877 189 111

Ел.поща

[email protected]

Характеристика на продукта

Мустанг е селективен системен хербицид, осигуряващ много добър контрол на чувствителните плевели, включително и устойчиви на хормоноподобните хербициди. Мустанг е комбинация от две активни вещества. Флорасулам е нов клас активно вещество, който потиска действието на растителния ензим ацетолактат синтетаза. По този начин се инхибира синтезата на аминокиселини, необходими за развитието на плевелите, вследствие на което те умират. 2,4 Д естер принадлежи към групата на хормоноподобните (фенокси) активни вещества, който нарушава ауксиновия обмен на веществата и рязко променя въглехидратния и белтъчен обмен. Натрупва се в меристемните тъкани и стопира растежа на плевелите.

Активно вещество

300 г/л 2,4D естер + 6,25 г/л флорасулам

Формулация и състав

суспенсионен концентрат

Карантинен срок

65 дни

Категория на употреба

Непрофесионална

Механизъм на действие:

1. Работен разтвор

 • При есенно приложение 15 л/дка
 • При пролетно приложение 15-20 л/дка

2. Темперaтурен диапазон на приложение - над 10 - 12 °С и под 23 - 25 °С

3. Усвояване от плевелите - до час след третиране.

4.  Смесимост с други ПРЗ

 • Мустанг може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
 • За едновременен контрол на болести и плевели впшеница и ечемик да се смесва с Дует Ултра, Танго Супер или Капало.

5. Влияние на продукта в сеитбооборота

 • Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

6. Не се препоръчва приложението при посеви, подложени на:

 • Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури)
 • Наводнени посеви
 • Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

 

Предимства:

 • Надежден контрол на широколистни плевели включително лепка и паламида
 • Пълна селективност към културата, което е предпоставка за развитие на пълния добивен потенциал
 • Бързо и сигурно действие дори при екстремни условия

 

Спектър на действие: 

Абутилон, Бабинец, Бабини зъби, Врабчово семе, Гайтанка, Глухарче, Галинзога, Глушина, Дива ряпа, Лобода, Лютиче, Млечок, Овчарска торбичка, Паламида, Попова лъжичка,Секирче, Синап, Черно куче грозде, Щир, Бутрак, Звездица, Повитица, Татул, Лайка, Лепка, Мак, Мъртва коприва, Подрумче, Теменуга

За условията на РепубликаБългария Ажил 100 ЕК е одобрен за употреба както следва: 

Култура

Доза на употреба, вредител

Пшеница

60-80 мл/дка - Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели. Внася се във фаза братете на културата. 

Царевица

40-60 мл/дка - Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели. Внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка).

Подобни продукти