Ордаго 400 СК

Адама
0,300 л/дка
Туба 20л
л.
316,00 лв. / бр. ( 15,80 лв. / л. ) /без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 20 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 877 189 111

Ел.поща

[email protected]

Характеристика на продукта:

Ордаго 400 СК е селективен, системен, основно почвен  хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при слънчоглед, царевица, соя и редица други полски, зеленчукови и трайни култури. Ордаго400 СК се абсорбира от почвения комплекс, по-слабо се изпарява и разлага от слънчевите лъчи спрямо други почвени хербициди. Ордаго400 СК не оказва негативно влияние върху биологичната дейност в почвата. Разграждането на хербицида е главно чрез небиологични химични процеси. Ордаго 400 СК се запазва в повърхностния почвен слой и не се придвижва на дълбочина, след като е направено третирането.

Активно вещество

Пендиметалин 400г/л

Формулация и състав

Суспензионен концентрат (СК), съдържащ 400 г/л пендиметалин

Карантинен срок

Не е приложимо. При тютюн (за отстраняване на издънки), минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата - 21 дни.

Категория на употреба

Втора професионална

Механизъм на действие:

Активното вещество пендиметалин се абсорбира от хипокотила или хипокотоловия връх на плевелите и причинява нарушения в клетъчното деление и растеж на клетките. Плевелите загиват по време на поникването си или скоро след появата си над почвената повърхност.

Спектър на действие:

  • Чувствителни широколистни плевели:  синап (Sinapis arvensis), абутилон (Abutilon theophrasti), лобода (Chenopodium sp.), видове щир (Amaranthus sp.), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), мъртва коприва (Lamium sp.), лайка (Matricaria sp.), незабравка (Myosotis arvensis), див мак (Papaver rhoeas), пипериче (Persicaria lapathifolia), тученица (Portulaca oleracea, черно куче грозде (Solanum nigrum), звездица (Stelaria media), теменуга (Viola sp.), великденче (Veronica hederifolia), кострец (Sonchus oleraceus), росопас (Fumaria officinalis) .
  • Чувствителни житни плевели: лисича опашка (Alopecurus myosuroides), обикновена ветрушка (Apera spica venti), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-gali), едногодишна ливадна метлица (Poa annua), кощрява (Setaria sp.), балур от семе (Sorghum halepense).
  • Толерансът на дозата е в зависимост от почвения тип – при почви с високо съдържание на органично вещество и глина, поради завишената абсорбция се налага третиране с по-високи дози.

Смесимост:

Ордаго 400 СК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

За условията на Република България Ордаго400 СК е одобрен за употреба както следва:

Култура

Доза на употреба, вредител

Слънчоглед, пшеница, ечемик, картофи

300-500 мл/дка с насочено към почвата пръскане, преди поникване.

Царевица, чесън

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди поникване или скоро след поникване на културата в BBCH 10-13 (при чесън: поява на първи лист-трети лист (>3см) ясно видим; при царевица: разтворен първи – разтворен трети лист).

Грах, фасул, памук

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди сеитбата или преди поникване.

Лук за директна сеитба

250-400 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди поникване или скоро след поникване в ранни фази (BBCH 12-14 втори лист (>3 см) ясно видим-четвърти лист (>3 см) ясно видим).

Лук (от арпаджик)

250-400 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди засаждане.

Артишок, целина

250-400 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди разсаждане.

Соя

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди сеитба.

Броколи, карфиол, зеле

250-400 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди разсаждане.

Пипер

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди разсаждане.

Цитрусови видове

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, през цялата вегетация.

Ягоди

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди засаждане или след засаждане до края на зимния покой.

Тютюн за контрол на плевели

300-500 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди или след разсаждане, между редовете.

Тютюн за отстраняване на стъблени издънки

300 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, при поява на първите цветове.

Домати

250-400 мл/дка приложен с насочено към почвата пръскане, преди или след разсаждане, между редовете.

 

Подобни продукти