Трирон 75 ВГ

Шарда
2г/дка
Бутилка 100г.
бр.
17,00 лв. / бр.
/без ДДС/
Цените са без ДДС

Минимално к-во 1 .

Сравни
Този продукт ще бъде наличен на 02.01.2023
Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

office@agrogreen.bg

Характеристика на продукта:

Активното вещество

Трибенурон – метил 750 г/кг 

Формулация и състав

вододиспергируеми гранули (ВГ)

Карантинен срок

минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: не е приложимо.

Категория на употреба

Втора професионална

 

За условията на Република България Трирон 75 ВГ е одобрен за употреба, както следва:

Култура

Доза на употреба, вредител

Пшеница и ечемик (зимен и пролетен),овес (зимен ипролетен), ръж и тритикале

Срещу едногодишни широколистни плевели в доза 2 г / дка.,в техните ранни фази на развитие.Прилага се във фаза накултурата BBCH 12-39: от две листа разтворени до флаговият лист е напълно разтворен,лигулата е едва видима.

Да не се прилага след фаза ВВСН 39 на културата.

Количество работен разтвор: 10 – 60 л /дка.

Максимален брой приложения при култура / сезон: 1 (през есента или през пролетта).

Техника на приложение:
Конвенционална наземна техника при налягане от 2 - 3 бара. 
ТРИРОН 75 ВГ постига най-добър контрол, когато се прилага при млади и в активен растеж плевели (фаза на плевелите 2-4 същински лист).

Контролирани плевели: Врабчови чревца (Stellaria media), Медицинска лайка (Matricaria recutita), Мъртва червена коприва ( Lamium purpureum), Полска теменужка ( Viola arvense), Плюскавиче (Silene alba), Полегнала песъчарка (Arenaria serpyllifolia), Рожец(Cerastium fotanum), Дрипавка (Crepis spp), Обикновен сгърбун (Lapsana comunis),Corrigiola litoralis, Стъблообхватна мъртва коприва (Lamium amplexicaule), Три цветнатеменужка (Viola tricolour), Плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys), Бяла куча лобода (Chenopodium album striatu.), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Полски пролез (Mercurialis annua), Синьо огнивче (Anagallis foemina), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Черен синап (Brassica nigra), Бръшлянолистно великденче (Veronicahederifolia), Обикновен мак (Papaver rhoeas), Млечка (Euphorbia exigua), Войничица(Descurainia sophia), Персийско великденче (Veronica persica), Обикновенна лепка(Galium aparine)-до височина 8-12см., Салата компасна (Lactuca serriola), Поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus), Shepherdia spp, Трирога лепка (Galium tricornutum)-до височина 8-12см., Hyperico umimberbe,Anacyclus clavatus, Бяла куча лобода (Chenopodium album), Пача трева (Polygonumaviculare), Копър (Anethum gravelescens), Колендро (Bifora radians), Двуредка (Diplotaxisspp.), Скърбица (Miagrum perfoliatum), Oxalis cernua, Синя метличина (Centaurea cyanus),Изрязанолистен здравец (Geranium dissectum), Лютиче (Rannunculus spp.), Лапад (Rumexspp.).

Механизъм на действие:

Този продукт съдържа трибенурон – метил, инхибитор на ацетолактат синтазата (ALS) и е класифициран като група Б от Комитета, който изучава резистентността на растенията към хербицидите (Herbicide Resistance Action Committee).

Следва да бъде приета стратегия за предотвратяване появата на резистентност.

Фитотоксичност:

ТРИРОН 75 ВГ прилаган съгласно инструкциите в този етикет не води до проява на фитотоксичност.

Подобни продукти