Маврик 2 Ф

0,020 л/дка
Бутилка 1л
л.
63,40 лв. / л.
/без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 1 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 877 189 111

Ел.поща

[email protected]

Характеристика на продукта: Маврик 2 Ф е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба с неприятели по маслодайна рапица, пшеница, краставици и пипер в оранжерии, краставици и домати на открито, люцерна и  захарно цвекло. Маврик 2Ф има отличен и бърз начален „нокдаун” ефект.

МАВРИК 2 Ф щади полезната ентомофауна, безопасен е за медоносните пчели и е възможно най-добрият инсектицид, намиращ място в интегрираната растителна защита.

Активно вещество 240 г/л тау-флувалинат
Формулация и състав Емулсия, масло във вода (ЕВ)
Карантинен срок 42 дни – маслодайна рапица, 7 дни – всички останали култури.
Категория на употреба Непрофесионална

Механизъм на действие: Активното вещество на Маврик 2Ф (тау-флувалинат), принадлежи към групата на синтетичните пиретроиди с контактно и стомашно действие. Тау-флувалинат блокира рецепторите в нервната система на насекомите (натриевия канал), което води до преустановяване на храненето. 

За условията на Република България, Маврик 2 Ф е одобрен за употреба, както следва:

       Култура

           Доза на употреба, вредител

Рапица

20 мл/дка срещу рапичен цветояд (Meligethes aeneus F.) във фенофаза от “видимо нарастване на трето междувъзлие” до фенофаза “край цъфтеж”; максимален брой приложения 2-3 в интервал 14  дни между първо и второ третиране и 20-30 дни между второ и трето третиране.

20 мл/дка срещу рапичен (репен)  стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi Gyll) - във фенофаза от “разтварен трети лист” до “жълт бутон”.

20 мл/дка срещу рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus L) във фенофаза от «разтворен трети лист” до “девет и повече листа оформени».

Пшеница

25 мл/дка срещу вредна житна дървеница (Eurigaster integriceps); максимален брой приложения 1-2 (едно-две) в интервал 10-14  дни.

25 мл/дка срещу обикновена житна пиявица (Oulema melanopa); максимален брой приложения – 1 (едно).

Краставици в оранжерии и на открито

0.02% (20 мл/дка) срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii); максимален брой приложения - 1-2 (едно-две) в интервал 14  дни.

25 мл/дка срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii);  максимален брой приложения 1-2 (едно-две) в интервал 14  дни.

Пипер в оранжерии

0.02% (20 мл/дка) срещу зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae); максимален брой приложения – 1-2 (едно-две), в интервал 14 дни.

Домати на открито

25 мл/дка срещу доматена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae); максимален брой приложения 1-2 (едно-две) в интервал 14  дни.

Люцерна за семе

20 мл/дка срещу педомерки (Chiasma clathrata; Eubolia arenacearia) - ларви; люцернов листояд (Phytodecta fоrnicata) – възрастно; люцернов листов хоботник (Otiorrhynchus ligustici) - ларви; пъпкова галица (Dasyneura ignorata) – възрастно; цветова галица (Contarinia medicaginis) – възрастно; максимален брой приложения 1-2 (едно-две) в интервал 14  дни.

30 мл/дка срещу грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi); петниста листна въшка (Therioaphis maculata); брой приложения 1-2 (едно-две) в интервал 14  дни.

Захарно цвекло

25 мл/дка срещу листни въшки (Aphis fabae), максимален брой приложения 1-2 (едно-две), третирания в интервал 14  дни.

Смесимост:

Маврик 2 Ф може да се смесва с повечето пестициди.

Подобни продукти