Пиринекс Сюприйм ЗВ

Адама
0,020 л/дка
Бутилка 1л
л.
23,26 лв. / л.
/без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+

Минимално к-во 1 .

Нужда от помощ?

Телефон

+359 877 189 111

Ел.поща

[email protected]

Характеристики на продукта:

Пиринекс Сюприйм ЗВ е инсектицидна комбинация от две активни вещества – органофосфат инсектицид с широк спектър на действие и мощен пиретроид. Използва се за борба срещу листогризещи и смучещи насекомни неприятели по маслодайна рапица, пшеница, царевица.Поради уникалната си формулация осигурява достатъчно дълго последействие срещу неприятелите.

Активно вещество: Хлорпирифос: 250 г/л  + бета цифлутрин: 12 г/л
Вид на формулацията: смесена формулация (ЗВ) на суспензия капсули (КС) и емулсия, масло във вода (ЕВ)

Карантинен срок:

маслодайна рапица – 40 дни; царевица – 45 дни; пшеница – 56 дни
Категория на употреба: непрофесионална

Механизъм на действие:

Пиринекс Сюприйм ЗВ  има контактно, стомашно и респираторно - фумигантно (чрез парите си) действие. Особено важно е неговото дълго последействие – от порядъка на 2-3 седмици. Активното вещество хлорпирифос – органофосфат - инхибира ензима на ацетилхолинестеразата, което води до натрупване на невротрансмитера, ацетилхолин в нервните окончания. Това води до прекомерно предаване на нервни импулси, което води до смъртност в целевите вредители. Активното вещество бета-цифлутрин - пиретроид действа като предотвратява предаването на нервни импулси по нервните влакна, като по този начин се нарушава нервната система на вредителите, което води до смърт.

В Република България Пиринекс  Сюприйм ЗК е одобрен за борба при:

Маслодайна рапица: 60 мл/дка срещу хоботници от сем. Curculionidae; Рапичен стъблен хоботник (Ceuthorhynchus napi) – възрастно - във фенофаза от „разтворен трети лист” до „ наличие на цветни пъпки”; Рапичен скритохоботник (Ceuthorhynchus assimilis) във фенофаза до „наличие на цветни пъпки ”

60 мл/дка срещу рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala) – възрастно - във фенофаза от  „разтворен трети лист” до „девет и повече листа оформени” 

60 мл/дка срещу рапична листна оса (Athalia colibri) – лъжегъсеница - от фенофаза „напълно оформени котиледони” до „девет и повече листа оформени” 

75 мл/дка срещу мъхнат бръмбар (Epicometis hirta)- възрастно -  във фенофаза „начало на цъфтеж” до „наличие на цветни пъпки”

70 мл/дка срещу рапичен цветояд (Meligethes aeneus) – възрастно - във фенофаза „видимо нарастване на трето междувъзлие” до „наличие на цветни пъпки” 

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка

Пшеница

50 мл/дка срещу вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps) – ларви от фенофаза  от „ранна млечна зрелост” до „късна млечна зрелост”

75 мл/дка срещу овесена листна въшка (Sitobion avenae) – във фенофаза от „втори лист” до „начало млечна зрелост” 

75 мл/дка срещу обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) – ларви от фенофаза „край вретенене” до „цъфтеж”.

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка

Царевица

100 мл/дка срещу западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera virgifera) – възрастно -   във фенофаза от „цъфтеж” до „ранна млечна зрелост” 

100 мл/дка срещу царевичен стъблопробивач  (Ostrinia nubillaris) – гъсеница - от фенофаза „цъфтеж” до „ранна млечна зрелост”

100 мл/дка срещу памукова нощенка (Helicoverpa armigera) – гъсеница - от фенофаза от „цъфтеж” до „ранна млечна зрелост” 

Едно третиране с 20-30 л/вода/дка

Унищожаване на празните опаковки: остатъци от препарата  и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми. Да се съберат в отделен контейнер за по-късно унищожаване в съответствие с местните разпоредби. Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба (чрез деформиране, пробиване и др.) И да се изхвърлят и унищожат според местното законодателство.

Условия на съхранение: В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални плътно затворени опаковки. Да се съхранява далеч от силни основи. Да не се съхранява под 5oС и над 35oС. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания.

Подобни продукти