NP 20:20 + 12 S

Турция
Биг бег 1 тон
т.
850,00 лв. / т.
/без ДДС/
Цените са без ДДС
+
+
Сравни
Нужда от помощ?

Телефон

+359 892 077 172

Ел.поща

office@agrogreen.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NPK торовете са комплексни, високоефективни комбинирани торове с химично интегрирани макро и вторични хранителни елементи в решетката на гранулата. Произведени са на базата на моноамониев фосфат чрез неутрализация на азотна и фосфорна киселина и допълнително прибавяне на калиеви соли. След гранулиране са покрити с бавноразтворим във вода слой от магнезиев оксид MgO и серен триоксид SO3, с цел да се контролира скоростта на освобождаване на хранителни вещества.

В сравнение с конвенционалните торове, торовете с многослойно покритие на сяра предлагат по-голяма гъвкавост при определяне схемата на действие върху различните култури. Балансираното съдържание на хранителни елементи, гарантира последователно, ефективно отделяне на необходимите количества хранителни съставки, които пълноценно да задоволяват нуждите на растенията във всеки етап на тяхното развитие. Използването на NPK торове гарантират максимална ефективност на вложените средства и осигуряват пълноценно, балансирано доставяне на хранителни вещества.

NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. Агрополихим АД предлага NPK в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 kg и 500 kg.

Предимства

В сравнение с конвенционалните торове, наред с наличието на основните и второстепенни хранителни елементи, предимствата на торовете с многослойно покритие на сяра, когато се прилагат в подходяща схема за подхранване с оглед на конкретния вид култура, тип почва, микро-климат и т.н. са:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.

  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.

  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Общи сведения

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са обезпечени по съдържание с калий. Подходящ е за торене на почти всички култури както при предсеитбена подготовка, така и за коригиращо торене. NP притежава сравнително ниско съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

NP торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. Агрополихим АД предлага NP в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 kg и 500 kg.

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, тип на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи.

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.

  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене.

  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд.

Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Състав

Стандарти и норми

Общ азот

20,0± 0,7

Амонячен азот

мин. 19,0%

Съдържание на общ Р2О5

20,0 ± 0,7

Съдържание на сяра

мин. 13,0%

Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅

мин. 19,0%

Водоразтворим P₂O₅

мин. 18, 0%

Влага

макс. 2,0%

Гранулометрия: Фракция 1 – 5 mm

мин. 98,0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове

 

ПРОМО КОД

Подобни продукти