Течни торове GrowGreen®

Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
180,00 лв. / бр. ( 9,00 лв. / л. ) 12,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,400 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
100,00 лв. / бр. ( 5,00 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,020 л/дка, Опаковка: Туба 5л ,
110,00 лв. / бр. ( 22,00 лв. / л. ) /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 5 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,200 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
120,00 лв. / бр. ( 6,00 лв. / л. ) 8,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,600 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 7,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
99,80 лв. / бр. ( 4,99 лв. / л. ) 6,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .