Течни торове GrowGreen®

Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,020 л/дка, Опаковка: Туба 5л ,
110,00 лв. / бр. ( 22,00 лв. / л. ) /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 5 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,020 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
20 000,00 лв. / бр. ( 20,00 лв. / л. ) /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
120,00 лв. / бр. ( 6,00 лв. / л. ) 8,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
5 400,00 лв. / бр. ( 5,40 лв. / л. ) 8,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
99,80 лв. / бр. ( 4,99 лв. / л. ) 6,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,70 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 - 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
120,00 лв. / бр. ( 6,00 лв. / л. ) 9,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 990,00 лв. / бр. ( 4,99 лв. / л. ) 8,70 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1л/ 100 кг семе, Опаковка: Туба 20л ,
180,00 лв. / бр. ( 9,00 лв. / л. ) 12,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,600 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 7,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,600 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 6,80 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,200 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,200 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
180,00 лв. / бр. ( 9,00 лв. / л. ) 12,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
7 990,00 лв. / бр. ( 7,99 лв. / л. ) 10,90 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
180,00 лв. / бр. ( 9,00 лв. / л. ) 12,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
7 990,00 лв. / бр. ( 7,99 лв. / л. ) 10,90 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
92,00 лв. / бр. ( 4,60 лв. / л. ) 5,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,500 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 400,00 лв. / бр. ( 4,40 лв. / л. ) 5,20 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 л/дка, Опаковка: Туба 20л ,
120,00 лв. / бр. ( 6,00 лв. / л. ) 9,00 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 20 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 0,300 л/дка, Опаковка: IBC 1000л,
4 990,00 лв. / бр. ( 4,99 лв. / л. ) 8,70 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .


Производител: GrowGreen Europe, Доза: 1л/ 100 кг семе, Опаковка: IBC 1000л,
8 500,00 лв. / бр. ( 8,50 лв. / л. ) 11,50 лв. / бр. /без ДДС/
+
+

Минимално к-во 1000 .